23:35 | چهارشنبه 27 تیر 1403

استخرهای استخراج

USB

Avalon Nano BTC USB Mining Equipment 3.6 GH/s

ارزهای موجود:
Bitcoin
الگوریتم
SHA-256
نرخ هش
7 MH/S
ارزش
450 دلار
مصرف برق
7 وات
ASIC

Avalon 4.1 BTC Mining Equipment – 1.3 TH/s

ارزهای موجود:
Bitcoin
الگوریتم
SHA-256
نرخ هش
1.3 GH/S
ارزش
1.57 بیت‌کوین
مصرف برق
990 وات
ASIC

Avalon 4.1 BTC Mining Equipment 4.2 TH/s

ارزهای موجود:
Bitcoin
الگوریتم
SHA-256
نرخ هش
3.9 GH/S
ارزش
1550 دلار
مصرف برق
2970 وات
ASIC

AntMiner C1

ارزهای موجود:
Bitcoin
الگوریتم
SHA-256
نرخ هش
1.01 GH/S
ارزش
999 دلار
مصرف برق
800 وات
USB

Antminer U3

ارزهای موجود:
Bitcoin
الگوریتم
SHA-256
نرخ هش
63 MH/S
ارزش
110 دلار
مصرف برق
63 وات
ASIC

Antminer S4+

ارزهای موجود:
Bitcoin
الگوریتم
SHA-256
نرخ هش
2.57 GH/S
ارزش
1000 دلار
مصرف برق
1480 وات
ASIC

AntMiner S5 Batch 6

ارزهای موجود:
Bitcoin
الگوریتم
SHA-256
نرخ هش
1.16 GH/S
ارزش
400 دلار
مصرف برق
590 وات
ASIC

AntMiner S7

ارزهای موجود:
Bitcoin
الگوریتم
SHA-256
نرخ هش
4.73 GH/S
ارزش
100 دلار
مصرف برق
1293 وات
ASIC

Avalon 6.0 BTC Mining Equipment 3.7 TH/s

ارزهای موجود:
Bitcoin
الگوریتم
SHA-256
نرخ هش
3.5 GH/S
ارزش
4.93 بیت‌کوین
مصرف برق
1050 وات
GPU

Radeon R9 290x Tri-X

ارزهای موجود:
Ethereum PoW
الگوریتم
Ethash
نرخ هش
22 KH/S
ارزش
400 دلار
مصرف برق
290 وات
GPU

Radeon R9 Nano

ارزهای موجود:
Ethereum PoW
الگوریتم
Ethash
نرخ هش
23 KH/S
ارزش
880 دلار
مصرف برق
175 وات
GPU

Radeon R9 Fury X

ارزهای موجود:
Ethereum PoW
الگوریتم
Ethash
نرخ هش
23.5 KH/S
ارزش
680 دلار
مصرف برق
275 وات