13:06 | شنبه 25 فروردین 1403

محاسبه سود استخراج

الگوریتم رمزنگاری -
پاداش هر بلاک 0
سختی شبکه 0
نرخ هش شبکه 0
قیمت هر واحد به دلار 0
قیمت هر واحد به تومان 0
وات
تومان
KW/h
مدت زمان هزینه برقتومان کارمزد پرداختی به استخر دلار درآمد مقدار کوین درآمد دلار درآمد تومان مجموع هزینه‌ها

تومان

سود

تومان

روز 0 0 0 0 0 0 0
هفته 0 0 0 0 0 0 0
ماه 0 0 0 0 0 0 0
سال 0 0 0 0 0 0 0
میانگین زمان بازگشت سرمایه (متناسب با قیمت دستگاه):