اندیکاتورها

تحلیل تکنیکال یکی از بخش های موجود در دسته بندی آموزش خبرگزاری نرخ لند است. همانطور که می دانید، یکی از مهم ترین اجزای موجود در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می باشند. تعداد زیادی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد که استفاده از هر کدام آن ها می تواند به شما کمک کند. همه تحلیلگران و تکنیکالیست ها از یک تکنیک استفاده نمی کنند و بسیاری از آن ها تنها تعداد محدودی اندیکاتور را مورد بررسی قرار می دهند. بر این اساس باید بدانید که در یک تحلیل لازم نیست که همه ارکان موجود را مورد استفاده قرار دهید. با این حال آشنایی با این موارد می تواند به شما توان تصمیم گیری درست را بدهد. این گونه می توانید بفهمید که در چه موقعیتی می توانید از یک یا چند اندیکاتور خاص استفاده کنید.

در کنار اندیکاتورها، مسائل دیگری هم باید مورد بررسی قرار بگیرند تا تحلیل شما را معتبر تر کنند. سایر موارد را هم می توانید در دسته بندی آموزش و در بخش تحلیل تکنیکال مشاهده کنید.

دکمه بازگشت به بالا