دستگاه های استخراج

دستگاه های استخراج

GPU

Radeon Rx 480

ارزهای موجود:
ZCash
الگوریتم
Equihash
نرخ هش
220 H/S
ارزش
199 دلار
مصرف برق
150 وات
GPU

Radeon RX 470

ارزهای موجود:
ZCash
الگوریتم
Equihash
نرخ هش
220 H/S
ارزش
600 دلار
مصرف برق
150 وات
GPU

Radeon HD 7950

ارزهای موجود:
ZCash
الگوریتم
Equihash
نرخ هش
180 H/S
ارزش
150 دلار
مصرف برق
140 وات
GPU

Radeon R9 390x

ارزهای موجود:
ZCash
الگوریتم
Equihash
نرخ هش
280 H/S
ارزش
400 دلار
مصرف برق
275 وات
Rig

Ethereum Mining Rig 125MH/s

ارزهای موجود:
Ethereum
الگوریتم
Ethash
نرخ هش
125 MH/S
ارزش
2261.73 دلار
مصرف برق
800 وات
Rig

Ethereum Mining Rig 170MH/s

ارزهای موجود:
Ethereum
الگوریتم
Ethash
نرخ هش
170 MH/S
ارزش
1521 دلار
مصرف برق
750 وات
Rig

Ethereum Mining Rig 180MH/s

ارزهای موجود:
Ethereum
الگوریتم
Ethash
نرخ هش
180 MH/S
ارزش
2154 دلار
مصرف برق
900 وات
Rig

Zcash Mining Rigs 1300H/s

ارزهای موجود:
ZCash
الگوریتم
Equihash
نرخ هش
1.17 H/S
ارزش
2357.73 دلار
مصرف برق
840 وات
Rig

Monero Mining Rig 3200 H/s

ارزهای موجود:
Monero
الگوریتم
CryptoNight
نرخ هش
3.2 H/S
ارزش
2142.90 دلار
مصرف برق
800 وات
Rig

Monero Mining Rig 5000H/s

ارزهای موجود:
Monero
الگوریتم
CryptoNight
نرخ هش
5 H/S
ارزش
1414 دلار
مصرف برق
650 وات
ASIC

Antminer R4

ارزهای موجود:
Bitcoin
الگوریتم
SHA-256
نرخ هش
8.7 GH/S
ارزش
1000 دلار
مصرف برق
845 وات
ASIC

Baikal mini 150MH/s Dash Miner

ارزهای موجود:
Dash
الگوریتم
X11
نرخ هش
150 MH/S
ارزش
375.48 دلار
مصرف برق
40 وات
دکمه بازگشت به بالا