دستگاه های استخراج

دستگاه های استخراج

ASIC

Antminer S19 XP

ارزهای موجود:
Bitcoin
الگوریتم
SHA-256
نرخ هش
140 TH/S
ارزش
151950 دلار
مصرف برق
3010 وات
ASIC

AnexMiner ET7

ارزهای موجود:
Ethereum Classic
الگوریتم
EtcHash
نرخ هش
6 MH/S
ارزش
68980 دلار
مصرف برق
4500 وات
ASIC

Jasminer X4 Server

ارزهای موجود:
Ethereum
الگوریتم
Ethash
نرخ هش
2.5 MH/S
ارزش
59779 دلار
مصرف برق
1000 وات
ASIC

Goldshell KD6

ارزهای موجود:
Kadena
الگوریتم
Blake2b
نرخ هش
29.2 GH/S
ارزش
44990 دلار
مصرف برق
2560 وات
ASIC

Goldshell KD6 SE

ارزهای موجود:
Kadena
الگوریتم
Blake2b
نرخ هش
25.3 GH/S
ارزش
44299 دلار
مصرف برق
2300 وات
Rig

ETH Mining Rig Ambition 1070

ارزهای موجود:
Ethereum
الگوریتم
Ethash
نرخ هش
240 MH/S
ارزش
37900 دلار
مصرف برق
2000 وات
Rig

ETH Mining Rig Pro

ارزهای موجود:
Ethereum
الگوریتم
Ethash
نرخ هش
170 MH/S
ارزش
34500 دلار
مصرف برق
1200 وات
Rig

ETH Mining Rig Ambition 580

ارزهای موجود:
Ethereum
الگوریتم
Ethash
نرخ هش
220 MH/S
ارزش
33500 دلار
مصرف برق
2000 وات
Rig

ETH Mining Rig Elite

ارزهای موجود:
Ethereum
الگوریتم
Ethash
نرخ هش
180 MH/S
ارزش
30000 دلار
مصرف برق
1200 وات
Rig

ETH Mining Rig Classic

ارزهای موجود:
Ethereum
الگوریتم
Ethash
نرخ هش
165 MH/S
ارزش
29600 دلار
مصرف برق
1000 وات
Rig

ETH Mining Rig Lite

ارزهای موجود:
Ethereum
الگوریتم
Ethash
نرخ هش
130 MH/S
ارزش
28300 دلار
مصرف برق
1000 وات
ASIC

iBelink BM-K1+

ارزهای موجود:
Kadena
الگوریتم
Blake2b
نرخ هش
15 GH/S
ارزش
26990 دلار
مصرف برق
2250 وات
دکمه بازگشت به بالا